Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urzšdzeniu. Pozostajšc na stronie akceptujesz taki stan rzeczy. akceptuję czytaj więcej

Wspó?praca/reklama


Jestem zainteresowana wspó?pracš zwišzanš z reklamš zamieszczanš na moim blogu. Wspó?praca mo?e równie? dotyczy?:

- zorganizowania sponsorowanego konkursu,

- prowadzenia kampanii reklamowych,

- recenzowania ksiš?ek (nie tylko kucharskich),

- polecania stron na FB czy innych portalach spo?eczno?ciowych,

- napisania artyku?u sponsorowanego.

 

Jestem otwarta na sugestie i nowe pomys?y. Je?eli b?dš Pa?stwo zainteresowani wspó?pracš, prosz? o kontakt.

 

 

Archiwum
do góry